1684 Debitori dels cònjuges Domènec a Pere-Pau Noguer

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 23 de gener 1684. DEBITORI. Mateu Domènech, pagès de Prades, i llur muller Maria Àngela, confessen deure a Pere-Pau Noguer, pagès de dita vila, present, 22 lliures, les quals són a compliment i definició de tots i qualssevol comptes haguts fins aquest dia entre dits Noguer i dit Domènech i el difunt Mateu Domènech pare, prometent pagar amb dues iguals pagues, la primera el proper dia de sant Jaume i la segona de dit dia a un any. Són testimonis Isidre Llobregat i Marià Casals.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 2  : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; català.