1740 Àpoca dot dels cònjuges Roig Calderó a Gabriel Calderó

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 25 de gener 1740. ÀPOCA DOT. Els cònjuges de Prades Onofre Roig i Florentina Calderó, en tant que usufructuari i propietària, fan àpoca a Gabriel Calderó major de dies, pagès de la mateixa vila, per les 42 lliures del complement de dot que aquest prometé a Florentina en els Capítols Matrimonials (en poder de l'Escrivania Comuna de Prades) signats el 8 de juny de 1708. Els testimonis són Pere Roig i Domènec Bonet, pagesos de la mateixa vila.

FONT: ACCB: FN de Montblanc : Alba i de Foraster, Jeroni : Manual 1740, full 25; llatí.