1755 Bonaventura Anglès venda peça de terra a Anton Gota

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 19 de maig 1755. VENDA TERRA. Bonaventura Anglès ven a Anton [[cognom::Gota], els dos pagesos de Prades, un tros de terra de conreu o sembradura d’un jornal d’extensió que en franc alou té i posseeix al terme de Prades, partida dita lo Clos, pel preu de 20 lliures barceloneses que confessa haver rebut per adjunta creació i venda d’un censal del mateix preu i pensió anual 12 sous, cobradors del passat u de gener a un any, i així tots els anys. El venedor informa que dita peça de terra està subjecta a redimir pel preu de 28 lliures barceloneses, per haver-li així empenyorat Francesc Rius, del mateix ofici i veïnat. Són testimonis Baptista Anglès i Pere Oliver, també pagesos de Prades.

FONT. AHT: Fons Notarial de Reus, capsa 524 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1754-1756, full 53 revers; castellà.