Alsamora

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1652 Regidors i particulars de Prades venda censal19 setembre 1652Cabeça, Josepcatalà
1676 Arrendament fleca pa bell a Josep Forcades26 juliol 1676Domènechcatalà
1681 Declaració d’Alsamora i de Montaner16 maig 1681Domènech, Perecatalà
1683 Debitori a Josep Noguer24 gener 1683Domènech, Perecatalà
1684 Obligació dels jurats de Prades a pagès del Vilosell10 maig 1684Domènech, Perellatí
1685 Obligació pagament a Onofre Aixalà i Caterina Alsamora4 juny 1685
1685 Procura de Caterina al seu marit Onofre Aixalà31 agost 1685Domènech, Perellatí
1690 Debitori d’Onofre Aixalà i fill a pagesos de Prades23 gener 1690Domènech, Perecatalà
1696 Jaume Alsamora debitori a pagès de Reus per compra dues mules15 juny 1696Gay, Perellatí
1700 Memorial del blat trobat a Prades21 febrer 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Cessió terra Onofre Aixalà al seu fill Onofre26 març 1700Dos, Jaumecatalà
1724 Capbreu d’Ambròs Jaucet23 juliol 1724
1724 Capbreu de Pere Roig menor24 juliol 1724Martí, Felicià
1738 Pau Vila fundació misses i dotació censals a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades28 setembre 1738Alba i de Foraster, Jeronillatí
1755 Rafel Alsamora donació peça de terra al seu germà Pau18 maig 1755Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1755 Salvador Joanpere venda peça de terra a Francesc Oller18 maig 1755Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1755 Salvador Joanpere venda peça de terra a Joan Alsamora18 maig 1755Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1755 Joan Anglès venda terra a Anton Gota19 maig 1755Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1766 Pau Alsamora venda terra a Anton Espasa26 agost 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
català (fragments)
1768 Cònjuges Alsamora venda terra a Vilà17 maig 1768Meyà i Lloses, Francesc
1777 Pare i fill Torruella venda part casa a Pau Alsamora5 maig 1777Marsal i Llenas, Joancatalà
1778 Reverent Comunitat de Preveres de Prades venda pati a Anton Casals4 abril 1778Marsal i Llenas, Joancatalà
1790 Ferris pare i filla venda terra a Pau Alsamora23 març 1790Alba i Molins, Salvadorcastellà
1790 Pau Alsamora venda terra a Ramon Juncosa23 març 1790Alba i Molins, Salvadorcastellà
1791 Pau Alsamora venda terra a Ramon Juncosa7 desembre 1791Alba i Molins, Salvadorcastellà
1791 Vídues de Ferris i de Roca venda dret lluïció terra a Miquel Parrot7 desembre 1791Alba i Molins, Salvador
1792 Requisició de pare i fill roig a Joan Alsamora sobre arranjament paret28 agost 1792Hortet i Oliver, Joan Paucastellà