1763 Àpoca de Joan-Baptista Casals procurador abadessa de Vallbona al tresorer del comte de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 31 de gener 1763. ÀPOCA. Joan-Baptista Casals, pagès de Prades, en qualitat de Procurador de Caterina Borràs i Carbonell, abadessa del Reial Monestir de Vallbona (nomenat per aquesta el 5 de desembre de 1747, en poder de Jacint Vigó, notari públic de Tàrrega), reconeix a Pau Miró i Sabater, assessor i tresorer del duc de Medinaceli i comte de Prades, que en nom d’aquest li ha donat i pagar la quantitat de 28 lliures barceloneses corresponents a 1762, i que equivalen a les nou quarteres de llegums o dita quantitat amb què aquell anualment contribueix, per via d’almoina, a dit monestir. Són presents per testimonis Isidre Gabriel i Josep Varró, sastres de Reus. L’atorgant signa de la seva mà i lletra.

FONT. AHT : FN Reus, capsa 528 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1763-1764, full 3; castellà.