1722 Jeroni Juncosa debitori per compra mula a negociant de Reus

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 8 de febrer 1722. DEBITORI. Jeroni Juncosa, pagès de Prades, reconeix a Josep Grases, negociant de Reus, un deute de 6 doblers d’or, a raó de cinc lliures i dotze sous per dobler, que són el preu i valor acordat per una mula (“burdonis”) de pèl blanc, que promet pagar-li en tres iguals pagaments: el primer terç el proper dia de Sant Bertomeu apòstol, i el segon i tercer terços el mateix dia dels dos següents anys. Per la qual cosa obliga tots els seus béns, i en especial la dita mula.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 228: Gay, Pere : Manual 1722, full 90; llatí.