1684 Jaume Vallverdú ratifica cobrament parcial

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 13 de novembre 1684. RATIFICACIÓ. Jaume Vallverdú, pagès de Prades, fill i hereu del difunt Pere-Joan Vallverdú, atenent al fet que els béns del seu difunt pare estan obligats a la restitució del dot de la seva mare, Elisabet, i aquella el dia que contractà matrimoni amb dit Pere-Joan Vallverdú i en els seus capítols matrimonials retingué 80 lliures per al seu fill Pere Oliver, i sabent més endavant que dit Oliver d’aquesta quantitat ja n’havia cobrat 60 lliures (això és: cinquanta lliures de part del preu de la casa que el difunt Joan Pujol, pagès de la present vila, vengueren al reverent Llorenç Comes, i deu lliures pel lloguer d’un any de la mateixa casa), confirma aquest cobrament parcial. Són testimonis Onofre Exalà i Joan Pibernat, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1681-1684; català.