1744 Procura universitats de Prades Cornudella i Ulldemolins a notari de Barcelona

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 9 de juliol 1744. APODERAMENT. Ambròs Jaucet (regidor de Prades), Pere Juncosa (regidor de Cornudella) i Josep Nebot (regidor d’Ulldemolins), amb assistència de Joan Nebot i Cabrer, Batlle General del comtat de Prades, trobats a la casa del Comú de la vila de Prades en representació de la universitat de les dites viles, ordenen Procurador a Jaume Vergues major i Jaume Vergues menor, pare i fill, notaris causídics de la ciutat de Barcelona. Són presents per testimonis Bernat Pi, apotecari, i Josep Nogué, pagès, ambdós de la vila de Prades. Els esmentats regidors signen de pròpia mà.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 303: Barreter, Francesc : Manual 1744, full 227; castellà.