1745 Bernat Pi venda peça de terra a pagès de Maials

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 26 d’agost 1745. VENDA TERRA. Bernat Pi, farmacèutic de la vila de Prades, ven a Bernat Miarnau, pagès de Mayals, tota aquella peça de terra campa d’aproximadament cinc jornals d’extensió situada al terme d’Adà, a la partida del mateix nom, i que li pertany per donació al seu favor feta per la seva difunta mare, Magdalena “Pi et Vallès”, en els Capítols matrimonials en poder de l’Escrivania Comuna de la dita vila de Prades en data allí referenciada, i que pertanyia a dita Magdalena pels seus certs i legítims títols. El preu de venda de dita peça de terra és de 18 lliures barceloneses, de les quals signa àpoca. Són testimonis Josep Ricart, de les Borges Blanques, i Josep Boquer, de la Selva del Camp, ambdós pagesos. Bernat Pi signa de pròpia mà.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 304: Barreter, Francesc : Manual 1745, full 253; llatí.