1721 Àpoca Pere Bonet i cònjuges Bonet i Cabot a Agustí Cabot per pagament part del dot

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 1 de maig 1721. ÀPOCA. Pere Bonet, pagès de Prades, el seu fill Joan Bonet, i la seva nora Maria Cabot, respectius usufructuari i propietària, reconeixen a Agustí Cabot major de dies, pagès de Montblanc i pare de la dita Maria Cabot, el lliurament de cent lliures barceloneses que és el primer dels pagaments pel dot d’aquesta, acordat en els seus capítols matrimonials signats el darrer 27 de març. Són testimonis Mateu Casals i Ramon Besora, menors de dies, ambdós pagesos de Prades.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3252.1 : Armengol, Fructuós : Manual 1718-1721, , full 294; llatí.