1761 Àpoca dels regidors de Prades a l’arrendatari dels drets de Fira

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 29 d’agost 1761. ÀPOCA. Miquel Macip, Pere Oliver i Rafel Montserrat, regidors el corrent any de la Universitat de Prades, així com Bonaventura Anglès, síndic procurador de la mateixa, reconeixen a Pere-Joan Oliver major de dies, confiter de la Selva del Camp, com a arrendatari dels drets de Fira de la vila de Prades, el pagament de 1.200 lliures barceloneses a compte d’aquelles 7.500 que foren el preu de dit arrendament (concertat per Josep Mas i Roger, notari de Cornudella, el dia 29 d’agost de 1760), que es sumarien a les mil cinc-centes ja pagades en dita data. Són testimonis Josep Anglès, pagès de Prades, i Josep Caselles, pagès de la Selva.

FONT. AHT : FN de Reus, capsa 527 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1761-1762, full 160/1761; castellà.