1682 Declaració sobre l’heretat i béns de Josep Roig

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 11 de desembre 1682. DECLARACIÓ. Gabriel Oliver i Bernat Conesa, pagesos de Prades, a través del jurament fet en presència d’aquest notari, declaren que tots dos són naturals i habitants de Prades, que tenen més de seixanta anys d’edat, i que saben molt bé en què consisteix l’heretat i béns de Josep Roig, pagès de la mateixa vila, “la qual heretat, dos cases y los demés bens de dit Josep Roig en la present vila de Prades, a comuna estimació val tres mil sinch centes lliures moneda barcelonesa”, i tindria aquest valor si en aquell moment s’hagués de vendre. Són testimonis Ramon Jauset i Josep Forcades menor de dies, ambdós pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; llatí i català.