1737 Marià Abelló retrovenda tros a Francesc Gual

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Montblanc, dimecres 24 d’abril 1737. RETROVENDA TERRA. Marià Abelló, pagès de Prades, per tal de subvenir les seves necessitats, ven a carta de gràcia de redimir mitjançant pacte de retrovenda a Francesc Gual, pagès de dita vila de Prades, tota aquella peça de terra plantada de castanyers, d’uns tres jornals d’extensió, situada en dit terme i en la partida dita del Montabudell (la qual afronta a l’est amb els cònjuges Francesc Criviller i Gertrudis Baltasar, al sud amb la vídua Marianna “Febrer”, a l’oest amb la vídua Rosa “Baltasar”, i al nord amb dit Abelló atorgant). El preu d’aquesta venda és de 36 lliures moneda barcelonesa, en relació a les quals s’especifica la forma de pagament.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3247 : Cabeça i Blet, Josep : Manual 1737, full 96; llatí.