Partides del terme de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca
Mapa del terme de Prades
FONT. Ramon Amigó i Anglès: Noms de lloc i de persona del terme de Prades.
   (Per ampliar el mapa prémer tres vegades)

Llistat

 PartidaTipusData
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
Cognom
1653 Forcades venda censal a carta de gràcia a la Confraria de sant Antoni del convent de MontblancCap del Pla
Font d'en Buc
VENDA CENSAL2 febrer 1653Forcades
Vellet
Conesa
Domènech
Besora
Claries
Andreu
Viles
1681 Calderó venda terra a Dos i a vídua LlobregatPagèsVENDA TERRA3 agost 1681Calderó
Dos
Llobregat
Juncosa
Pujol
Masdeu
Espasa
1681 Lleberia presa de possessió terraAbelleraPRESA DE POSSESSIÓ25 abril 1681Lleberia
Casals
Febrer
Anglès
Ribes
Dos
Monter
Oliver
1681 Renúncia terra en favor de LleberiaAbelleraRENÚNCIA23 abril 1681Lleberia
Febrer
Pàmies
1681 Àpoca del prevere Claries a Juncosa per deutes censalTillàÀPOCA23 juny 1681Claries
Juncosa
Sobirosa
Espasa
1682 Besora obligació i encàrrec censal per deute amb RoigFont d'en BucDEBITORI30 agost 1682Besora
Roig
Juncosa
Montserrat
Llobregat
Noguer
Sans
Pujalt
Salvador
Bonet
1682 Permuta Viles amb Dídac SalvadorPagès
Coma de Tàrrega
Molí Nou
Horta del Cirer
PERMUTA6 agost 1682Viles
Salvador
Aixalà
Torner
Pàmies
Montserrat
Arnau
Masdeu
Calderó
1682 Venda de terra vídua Lleberia a AnglèsAbelleraVENDA TERRA9 juny 1682Lleberia
Anglès
Oliver
1683 Bonet venda terra a GrasGepaVENDA TERRA1 gener 1683Arnau
1683 Cònjuges Pont Monrós venda terra a Pere SabaterMontagudellVENDA TERRA26 desembre 1683Pont
Monrós
Sabater
Calderó
Vilalta
Jaucet
Borrell
1683 Moster venda terra a carta de gràcia a FebrerRossinyolVENDA TERRA15 agost 1683Moster
Febrer
Roig
Macip
Jaucet
1683 Vídua de Domènech venda terra a carta de gràcia a MoraguesPortal de Sant MartíVENDA TERRA13 abril 1683Domènech
Moragues
Juncosa
Febrer
Viles
1683 Àpoca a Torner pels administradors de l’Hospital de PradesXanaÀPOCA22 juny 1683Roig
Oliver
Conesa
Torner
Noguer
1684 Abelló venda terra a MoraguesCollet de les BorgesVENDA TERRA31 març 1684Abelló
Moragues
Torner
Pàmies
Roig
1684 Testimonis sobre collita tros de Josep NoguerColl de ForcalsDECLARACIÓ20 novembre 1684Conesa
Montaner
Girona
Monter
Noguer
Soldevila
Montserrat
1698 Boquer i Jaucet pagesos de Prades procura a causídic de BarcelonaHorta del CirerAPODERAMENT27 agost 1698Boquer
Jaucet
1700 Concòrdia Pàmies amb JuncosaRancsCONCÒRDIA3 octubre 1700Pàmies
Juncosa
Montserrat
Vinyes
1700 Jasan venda terra a germàComa d'en TargaVENDA TERRA3 febrer 1700Jasan
Pujol
Domènech
Conesa
1701 Vídua de Domènech venda terra al reverent GrasMontagudellVENDA TERRA4 març 1701Domènech
Anglès
Gras
Bonet
Febrer
Sobirosa
Llobregat
Pradell
1710 Presa possessió terres i altres béns immobles per Pere-Joan Anglès procurador de llur muller Magdalena PujolCamí de Vilanova
Pagès
Bassot
Falgueres
Montagudell
Clos
Vila Vella
Camí de Poblet
Cap del Pla
Camí de Montblanc
Coma d'en Targa
PRESA POSSESSIÓ27 setembre 1710Ferris
Anglès
Pujol
Torner
Roig
Dos
Cerdà
Oliver
Casals
Domènech
Gras
Pinyó
Boquer
Montserrat
Febrer
Jassant
Calderó
Viles
Conesa
Noguer
1711 Cort del Batlle de Prades venda terra al públic encant per mandat d’execucióCollet de les BorgesVENDA TERRA24 març 1711Montserrat
Gassull
Roig
Domènech
Torner
Benet
Bonet
1718 Renúncia peça de terra de Pere Noguer a favor i per deute amb monestir de MontblancComandaRENÚNCIA I DONACIÓ9 maig 1718Noguer
Jaucet
Pàmies
1723 Cònjuges Anglès venda terres a Pere-Joan BesoraBassotVENDA TERRA24 novembre 1723Anglès
Besora
Roig
Oliver
Casals
Girona
Gras
Fort
Juncosa
1724 Capbreu de Francesc RoigGorgaCAPBREU19 juliol 1724Roig
Juncosa
Domènech
Alsina
Bonet
Anglès
Casals
Macip
1724 Capbreu de Joan-Baptista JuncosaPont
Ranc
CAPBREU24 juliol 1724Juncosa
Roig
1724 Capbreu de Josep CalderóRibera
Ribetes
CAPBREU24 juliol 1724Calderó
Montserrat
OliverOlivé
Juncosa
Alsina
Bonet
Domènech
Anglès
Conesa
1724 Capbreu de Pere GrasRibetesCAPBREU19 juliol 1724Gras
Oliver
Calderó
Alsina
Bonet
Domènech
Sans
Rovellat
1724 Capbreu de Pere Roig menorRibetesCAPBREU24 juliol 1724Roig
Gras
Calderó
Alsina
Bonet
Alsamora
1724 Capbreu de Pere-Joan Anglès VilaltaMolí NouCAPBREU24 juliol 1724Anglès
Casals
Pocurull
Vilalta
Calderó
Conesa
1724 Capbreu de Pere-Joan RoigCap del PontCAPBREU24 juliol 1724Roig
Anglès
Torner
1724 Capbreu d’Ambròs JaucetComanda
Ribetes
CAPBREU23 juliol 1724Jaucet
Alsina
Bonet
Alsamora
Roig
1725 Capbreu de Onofre RoigPontCAPBREU24 juliol 1725Roig
Alsina
Bonet
Calderó
Conesa
1726 Súplica del marmessor del difunt Pere-Ramon FerrisBenagesPROCÉS15 febrer 1726Abelló
Ferris
Conesa
Pons
Bonet
Casals
Germà
Oliver
Moster
1737 Capítols matrimonials Francesc Criviller Anguera vidu amb Teresa FolchAbelleraCAPÍTOLS MATRIMONIALS13 maig 1737Criviller
Anguera
Folch
Pàmies
Gual
Juncosa
1738 Anglès pare i fill venda i creació censal a llaner de ReusSerraCREACIÓ CENSAL10 novembre 1738Anglès
Casals
Espasa
Juncosa
1738 Venda terra en subhasta a Pere-Josep Pàmies per deute de Pau CendrósCavallaVENDA TERRA19 desembre 1738Pàmies
Cendrós
Montserrat
Anglès
1744 Inventari dels béns de Bonaventura Pagès detingut a les presons de PradesConfits
Coll de Forcals
INVENTARI5 juny 1744Gras
Pagès
Casals
Gual
1746 Procés d’informació relacionat deute de Joan BoquerMontagudellPROCÉS3 març 1746Boquer
Gelat
Jaucet
Vellet
1752 Cònjuges de Reus venda peça de terra a AnglèsRancsVENDA TERRA8 abril 1752Anglès
Ferrer
Roig
Òdena
Girona
1753 Cort del Batlle de Prades venda terra a Francesc FebrerCap del PlaVENDA TERRA9 març 1753Larrosa
Febrer
Parrot
Roig
Conesa
Roca
Lledó
Jaucet
1755 Bonaventura Anglès venda peça de terra a Anton GotaClosVENDA TERRA19 maig 1755Anglès
Rius
Oliver
1755 Capítols matrimonials Jacint Segarra amb Isabel Girona JaucetAbellera
Estepar
CAPÍTOLS MATRIMONIALS14 març 1755Segarra
Jaucet
Girona
1755 Joan Anglès venda terra a Anton GotaPitaVENDA TERRA19 maig 1755Anglès
Gota
Alsamora
Oliver
1755 Joan Anglès venda terra a Francesc JosaAbelleraVENDA TERRA19 maig 1755Anglès
Josa
Pàmies
Lleberia
Montserrat
Oliver
1755 Josep Roig venda terra a Joan AnglèsTillàVENDA TERRA19 maig 1755Roig
Anglès
Oliver
Cabanes
Cliviller
1755 Miquel Vila prevere Prades donació a Teresa Mestre vídua de ForcadellHorta del CirerDONACIÓ27 juny 1755Forcadell
Joanpere
Dos
Mestre
Vila
1755 Rafel Alsamora donació peça de terra al seu germà PauSegalàsDONACIÓ18 maig 1755Alsamora
Aixalà
Besora
Juncosa
Jaucet
1755 Salvador Joanpere venda peça de terra a Francesc OllerSegalàsVENDA TERRA18 maig 1755Joanpere
Oller
Juncosa
Jaucet
Besora
Alsamora
Anglès
1755 Salvador Joanpere venda peça de terra a Joan AlsamoraSegalàsVENDA TERRA18 maig 1755Joanpere
Alsamora
Bonet
Aixalà
Juncosa
Besora
Oller
Anglès
1756 Agustí Espasa encàrrec censalSegalàsENCÀRREC CENSAL10 novembre 1756Espasa
Besora
... més resultats