Miró

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1658 Capítols matrimonials Josep Abella (Isona) amb Anna Miró (Prades)22 setembre 1658Garau, Joanllatí
1658 Anna Miró poders al seu marit5 novembre 1658Garau, Joanllatí
1681 Procura de Margarida Anglès al seu marit Jaucet11 desembre 1681Domènech, Perellatí
1755 Certificació verbal contra Marià Ferris pare i fill20 maig 1755Meyà i Lloses, Francesccastellà
1755 Certificació Verbal contra Mateu Llobregat20 maig 1755Meyà i Lloses, Francesccastellà
1764 Auto notarial reclamant deute per impagament censal a les autoritats de Prades29 desembre 1764Sans, Francesccastellà
1765 Àpoca dels cònjuges Besora i Miró a pagès d’Ulldemolins relacionat dot10 març 1765Alba i Molins, Salvadorcastellà
1770 Pau Oliver creació censal en favor Comunitat de Preveres de Prades29 juliol 1770Alba i Molins, Salvadorcastellà
1771 Veïns de Prades testimonis procura veí de Fraga27 agost 1771Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1781 Cònjuges Miró i Alsina venda terra a veí de Vilanova27 agost 1781Alba i Molins, Salvadorcastellà
1782 Capítols matrimonials Anton Casals Lledó amb Francesca Besora Miró27 gener 1782Alba i Molins, Salvadorcatalà
1789 Capítols matrimonials Salvador Miró Casadet (Prades) i Maria Prat (Mont-ral)26 juny 1789Batellas, Marccatalà
1792 Requeriment de Josep Joanpere al batlle de Prades per injúries de Josep Miró8 maig 1792Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1798 Salvador Miró venda casa a Anton Josa8 setembre 1798Estivill i Revull, Francesccatalà
1802 Requeriment de Casals i resposta autoritats Prades5 setembre 1802Garcia i Ferran, Josepcastellà
1803 Capítols matrimonials Josep Joanpere Roca i Teresa Miró Oliver13 gener 1803Garcia i Ferran, Josepcatalà
1803 veí de Vallclara venda terra a Josep Febrer22 gener 1803Alba i Molins, Salvadorcastellà