1762 Àpoca dot Roig als cònjuges Fort i Pont

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 26 de gener 1762. ÀPOCA DOT. Joan Roig, veí pagès de Prades, reconeix haver rebut dels cònjuges de la mateixa vila Joan Fort i Maria Pont, 200 lliures i robes que són a compliment de consemblants quantitat i robes promeses en dot a Isabel “Roig y Pont”, mare de dit Joan Roig i tia de dits cònjuges Fort i Pont, per Joan Baptista Pont, cirurgià, i Maria Roig, cònjuges difunts de la mateixa vila i avis del dit Joan Roig, en els seus Capítols Matrimonials rebuts pel rector de Prades l’any 1722, segons s’afirma. Dites 200 lliures, s’explica, les té dit Joan Roig rebudes part amb blat, part amb treballs “de conducta” que els devia, i part amb diners al comptat.

Són testimonis Baptista Anglès, pagès de Prades, i Bertomeu Thenes, mestre paraire de Camprodon, trobat a Prades.

FONT. AHT : FN de la Selva del Camp, sign. 5599, capsa 73 : Boquer i Àries, Francesc : Manual 1761-1762, full 20 revers; castellà.