1700 Anton Capdevila àpoca dot

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 30 d’abril 1700. ÀPOCA DOT. Anton Capdevila, veterinari habitant de Prades, reconeix que Isidre Caselles, veterinari de Torredembarra (“la Torre de en Barri”), li ha pagat cent lliures moneda barcelonesa, cinquanta de les quals en diners, i les altres cinquanta en roba. Aquestes cent lliures són en part i paga del dot que el dit Caselles li prometé donar en capítols matrimonials quan dit Capdevila es casà amb Maria Magdalena, filla de dit Caselles. Aquesta àpoca especifica les diferents robes rebudes. Són testimonis Miquel Macip i Joan Jauset, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Dos, Jaume : Manual 1700-1702, full 40 revers; català.