1724 Taula del Capbreu del comtat de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Falset, 3 de març 1724. CAPBREU. Aquest document porta per títol “Taula del capbreu del comtat de Prades que comensa al tres de març any 1724”.

Francesc-Anton Copons i Nuix, domiciliat a Barcelona, procurador i auditor general de tots els estats, dignitats i baronies que Nicolás Fernando de Córdoba y de la Cerda Aragó Folch de Cardona, entre d’altres títols duc de Medinaceli i comte de Prades, posseeix al Principat de Catalunya, fa lectura de l’acta del 13 d’agost de 1723, en què aquest ordena capbrevar tots aquells béns que té en directa senyoria i alou a la vila, terme i comtat de Prades. Tot seguit dit procurador general nomena procurador als efectes de dita capbrevació a Josep Toda i Grau, domiciliat a Cornudella, tresorer del Comtat de Prades i Procurador Patrimonial del dit noble. A continuació es nomena Felicià Martí, notari de la Selva, com a escrivent de dita capbrevació, que pel que respecta a Prades es desenvoluparà al llarg de l’estiu de 1724, entre juliol i setembre.

Pel que fa als capbrevants tenim, en primer lloc, dues institucions: el Consell General del comtat de Prades, popularment conegut com a Consell de la Terra (format per representants de totes les poblacions del comtat) i la Universitat de la vila de Prades.

Segueixen un seguit de particulars d’aquesta; trobats per aquest ordre: Francesc Roig, Joan Casals, Pere Gras, Ambròs Jaucet, Pere-Joan Anglès, Josep Calderó, Onofre Roig, Pere-Joan Roig, Joan-Baptista Juncosa, Josep Sagí (aquest de la Selva del Camp), Pere Roig menor, Francesc Anglès (aquest del mas d’en Lluch, a Albarca), Joan Casals, cònjuges Pere Alsina i Maria Bonet, cònjuges Esteve Jaucet i Maria Boquer, Antònia vídua de Francesc Besora (de Capafonts), Josep Nogués, Joan Montserrat, i Maria vídua de Guillem Montserrat.

FONT. ACAC : Fons Notaris forans, reg. 2125 : Capbreu del comtat de Prades, 1724-1727; llatí, castellà i català.