Lledó

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1731 Renúncia de vídua filla i gendre de Guixà als béns i casa d’aquest en favor Cort del Batlle de Prades12 setembre 1731català
1752 Testimonis rebuts a instància de Josep Lledó22 març 1752Meyà i Lloses, Francesccastellà
1753 Cort del Batlle de Prades venda terra a Francesc Febrer9 març 1753Meyà i Lloses, Francesccastellà
català
1753 Testimonis procés Lledó contra Segarra14 març 1753Meyà i Lloses, Francesccastellà
català
1755 Vídua d’Isidre Cerdà venda casa a Anton Vilà30 abril 1755Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1765 Àpoca dels cònjuges Juncosa i Pissarro a Josep Lledó relacionada dot3 febrer 1765Alba i Molins, Salvadorcastellà
1765 Capítols matrimonials Francesc Voltó (Capafonts) amb Marianna Lledó Pàmies (Prades)15 desembre 1765Sans, Francesccatalà
1766 Miquel Caselles venda terra a Pere Bonet28 agost 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1766 Francesc Pagès venda terra a Bonaventura Pagès29 agost 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1766 Declaració dels pagesos del comtat de Prades sobre drets d’empriu al bosc de Poblet25 novembre 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1768 Pau Casals prevere venda casa al carrer Major a Francisco Calderó11 abril 1768Alba i Molins, Salvadorcastellà
1768 Capítols matrimonials Josep Casals Lledó amb Florentina Gras Roig8 juliol 1768Alba i Molins, Salvadorcatalà
1769 regidors de Prades arrendament molins fariners21 maig 1769Alba i Molins, Salvadorcatalà
1769 Requeriment als regidors de Prades relacionat causa entre la Comunitat de Preveres de Reus i Josep Aixalà8 juny 1769Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1769 Joan-Baptista Casals àpoca a Josep Lledó per lluïció censal14 juny 1769Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1771 Capítols matrimonials Josep Macip amb Teresa Lledó14 març 1771Hortet, Joan Paucatalà
1772 Òbit de Pau Casals Lledó14 gener 1772català
1772 Testament de Pau Casals Lledó14 gener 1772Genovès, Joaquimcatalà
1772 Llorenç Febrer venda terra a Anton Gota29 agost 1772Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1773 Reclamació econòmica de la hisenda reial a la Junta de la Terra del comtat de Prades27 agost 1773Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1774 Francesc Vilà revenda peça de terra a Josep Lledó28 agost 1774Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1775 Cohereus de Florentina Besora venda terra a Josep Lledó19 març 1775Cortès Baronat, Ramoncastellà
1775 Jaume Oliver donació terra relacionada dot filla27 agost 1775Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1775 Pere-Josep Pàmies venda terra a Josep Lledó28 agost 1775Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1775 Capítols matrimonials Josep Montserrat Bonet amb Florentina Lledó Pàmies4 octubre 1775Alba i Molins, Salvadorcatalà
1777 Inventari del difunt Agustí Torruella28 agost 1777Hortet i Oliver, Joan Paucatalà
1778 Poders del Comú de Prades a diversos veïns23 abril 1778Marsal i Llenas, Joancastellà
1778 cònjuges Pibernat Baltasar venda terra a Guillem Montserrat28 agost 1778Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1779 Àpoca Josep Lledó a Francisco Conesa per lluició censal14 setembre 1779Alba i Molins, Salvadorcastellà
1782 Capítols matrimonials Anton Casals Lledó amb Francesca Besora Miró27 gener 1782Alba i Molins, Salvadorcatalà
1792 Requeriment de Josep Joanpere al batlle de Prades per injúries de Josep Miró8 maig 1792Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1797 Joan Calderó confessió de capbreu al prevere Ramon Dalmau19 març 1797Marsal i Llenas, Joancatalà
1798 Debitori d’Ambròs Martorell a veí de Vilaseca26 agost 1798Hortet i Oliver, Joan-Paucastellà
1801 Cònjuges Abelló i Conesa venda terra a Salvador Febrer27 agost 1801Alba i Molins, Salvadorcastellà
1802 Capítols matrimonials Anton Fort Pont amb Marianna Macip Lledó28 novembre 1802Garcia i Ferran, Josepcatalà
1802 Capítols matrimonials Miquel Macip Lledó amb Maria Gual Roig28 novembre 1802Garcia i Ferran, Josepcatalà
1807 Capítols matrimonials Joan Febrer Roig amb Teresa Cendrós Roig7 setembre 1807Alba i Molins, Salvadorcatalà
1811 Venda casa per Josep Roig cunyat i germana26 abril 1811Marsal i Llenas, Joancatalà
1812 Josep Febrer venda terra a Francesc Oller22 gener 1812Marsal i Llenas, Joancatalà
1812 Josep Febrer venda dret de redimir terra a Francesc Oller25 març 1812Marsal i Llenas, Joancatalà
1812 Francesc Oller revenda terra a Josep Lledó7 maig 1812Marsal i Llenas, Joancatalà
1812 Josep Febrer venda terra a Josep Montserrat16 juny 1812Marsal i Llenas, Joancatalà
1815 Casals venda part pati a Montserrat29 desembre 1815Vasallo, Pere Antonicatalà
1824 Pere Bonet venda terra a Josep Oller4 octubre 1824De Rovira i Valldossera, Paucatalà
1830 Poders dels regidors de Prades a Domènec Alabart i Francesc Pujol18 novembre 1830Miquel i Espoy, Francesccastellà
1830 Poders Rosselló Aixalà i Alabart a notari de Montblanc21 desembre 1830Miquel i Espoy, Francesccastellà
1830 Poders de pagesos de Prades a notari de Montblanc21 desembre 1830Miquel i Espoy, Francesccastellà