1765 Àpoca del procurador de Joan-Baptista Casals a Bonaventura Anglès relacionat condemna d’aquest i altres

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 27 de setembre 1765. ÀPOCA. Jaume Cabruja, causídic de Reus, com a Procurador de Joan-Baptista Casals, pagès de Prades, fa àpoca a Bonaventura Anglès, del mateix lloc i ofici, per 580 lliures, 19 sous i 1 diner moneda barcelonesa relacionades amb la condemna feta pel batlle de l’Aleixar contra l’esmentat Bonaventura Anglès i també contra Domenec Bonet, Isidre Abelló, Mateu Llobregat, Joan Besora, Rafel Gras, Rafel Montserrat, Mateu Roca, Joan Roig, Magí Roig, Mateu Casals, Joan Bonet i altres veïns pagesos de la vila de Prades resultants dels següents elements: pel deute principal 430 lliures, 5 sous i 1 diner pel deute principal; per coses fetes en la causa, 95 lliures, 15 sous i 5 diners; per l’interès liquidat, 30 lliures, 5 sous i 1 diner; per l’expedició d’executòries, firma, exequatur i paper segellat, 7 lliures i 7 sous; per les costes fetes en l’execució, 13 lliures, 14 sous i 4 diners. Són testimonis Josep Anglès i Miquel Macip. [RESUM A REVISAR].

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 529 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1765-1766, full 145/1765; castellà.