1769 Cònjuges Queralt i Estivill venda peça de terra al reverent Jacint Roig

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 9 d’octubre 1769. VENDA TERRA. Els cònjuges de Prades Francesc Queralt i Francesca Estivill venen al reverent Jacint Roig, prevere i rector de dita vila, una peça de terra campa situada en el mateix terme i partida dita del Tillà, d’una extensió aproximada d’un jornal (la qual limita a l’est amb Josep Febré, al sud amb Andreu Roca, a l’oest amb Pau Abelló, i al nord amb Josep Baltasar), que pertany a dita Francesca com a hereva universal de la seva mare Teresa (“Estivill”), pel preu de 100 lliures que reconeixen haver rebut en diners al comptat, i que és el mateix valor estimat per Pau Roig i Rafel Gras, pagesos de la mateixa vila, experts a tal efecte nomenats. Són testimonis Jeroni Poca i Josep Macip, pagesos respectivament de Montblanc i de Prades. Ni els atorgants ni tampoc els testimonis saben escriure, i per ells signa Josep Farré, mestre organista d’Ulldemolins.

FONT. AHT: FN d'Ulldemolins : Alba i Molins, Salvador : Manual 1769, full 165 revers; castellà.