Vallverdú

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1684 Vallverdú àpoca a curadors dels pupils Pujol2 maig 1684Domènech, Perellatí
1684 Vallverdú àpoca a Marianna vídua de Pujol2 maig 1684Domènech, Perecatalà
1684 Àpoca de Noguer batlle per mobles rebuts per inventari22 setembre 1684Domènech, Perecatalà
1684 Àpoca de Jaume Vallverdú al batlle de Prades22 setembre 1684Domènech, Perecatalà
1684 testimonis sobre reclamació a Vallverdú30 setembre 1684Domènech, Perecatalà
1684 Jaume Vallverdú ratifica cobrament parcial13 novembre 1684Domènech, Perecatalà
1684 Obligació Oliver en favor dels pubills Vallverdú13 novembre 1684Domènech, Perecatalà
1684 Àpoca de Gota per reparacions a la casa comtal15 desembre 1684Domènech, Perellatí
català
1685 Declaració sobre inventari del difunt Vallverdú2 març 1685Domènech, Perecatalà
1685 Mateu Noguer pres invoca privilegi per alliberar-sejuny 1685Domènech, Perecatalà
llatí
1685 Promesa de Vallverdú pres al batlle12 agost 1685Domènech, Perecatalà
1685 Procura de Caterina al seu marit Onofre Aixalà31 agost 1685Domènech, Perellatí
1700 Àpoca dot pels cònjuges Baixera Pagès3 febrer 1700Dos, Jaumellatí
català (fragment)
1700 Arrendament carnisseria de Prades a Calderó2 març 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Boquer indemnitat de causa pia29 abril 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Arrendament col·lecta almoina causa pia21 juny 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Poders jurats de Prades a Vallverdú21 juny 1700Dos, Jaumellatí
1700 Concòrdia mossèn Francesc Gras amb diversos Prades i Capafonts9 setembre 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Procura de Francesca Bonet Casals a marit i a pare16 octubre 1700Dos, Jaumellatí
1700 Apoderament diversos Prades a Pau Pujol29 novembre 1700Dos, Jaumellatí
1701 Caució de Pau Pujol a la Reial Audiència8 gener 1701Dos, Jaumecatalà
1701 Arrendament del forn de cendra per la universitat de Prades17 gener 1701Dos, Jaumellatí
1701 arrendaments terçons del forn de pa18 gener 1701Dos, Jaumellatí
1768 Capítols matrimonials Francesc Vallverdú Saví (Prades) i Rosa Gavaldà (Molner)26 juny 1768Batellas, Marccatalà
1773 Capítols matrimonials Joan Abelló Vallverdú amb Maria Casals Bosch12 abril 1773Alba i Molins, Salvadorcatalà
1775 Capítols matrimonials Pau Llort Abelló (Prades) i Caterina Vallverdú (Mont-ral)17 setembre 1775Batellas, Marccatalà
1775 Capítols matrimonials Josep Miró (Vilosell) amb Caterina Vallverdú (Prades)3 desembre 1775Marsal i Llenas, Joancatalà
1776 Capítols matrimonials Josep Abelló Vallverdú amb Josepa Conesa Arnau30 octubre 1776Alba i Molins, Salvadorcatalà
1783 Capítols matrimonials Isidre Canals (Reus) amb Anna Maria Vallverdú Cabrer23 gener 1783Alonso de Valdés, Josepcatalà
1789 Àpoca autoritats d’Ulldemolins a Joan Calderó (de Prades) en lluïció censal4 novembre 1789Alba, Josep Ramoncastellà
1793 Comunitat de Preveres de Montblanc àpoca per lluïció censals a Joan Calderó22 gener 1793Alba i Molins, Salvadorcastellà
1797 Ramon Juncosa confessió de capbreu al prevere Ramon Dalmau19 març 1797Marsal i Llenas, Joancatalà
1835 Capítols matrimonials Marià Martorell Bonet amb Rosa Vallverdú3 març 1835De Rovira i Valldossera, Paucatalà