Rossell

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1762 Obligació veïns de Prades per cura matxos destinats al comboi del rei12 abril 1762Català i Roig, Maciàcatalà
1766 Pere Martorell venda terra a Joan Jaucet25 abril 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1766 Inventari dels béns del difunt Ramon Lleberia7 setembre 1766Sans, Francesccatalà
1766 Àpoca per dot dels cònjuges Bonet Lleberia7 setembre 1766Sans, Francesccatalà
1767 Capítols matrimonials Josep Juncosa Ferris amb Francisca Rossell Oller13 setembre 1767Alba i Molins, Salvadorcatalà
1770 Àpoca dot dels cònjuges Rossell i Oller al germà d’aquesta3 octubre 1770Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1771 Jeroni i Paula Juncosa venda terra a Isidre Abelló30 març 1771Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1771 Rossell venda peça de terra a Roig26 agost 1771Alba i Molins, Salvadorcastellà
1771 Francesc Rossell venda peça de terra a veí d’Albarca29 octubre 1771Marsal i Llenas, Joancatalà
1772 Francesca Rossell muller Juncosa arrendament tros i casa a Miquel Macip2 juny 1772Castelló i Guasch, Josepcatalà
1772 Insolutumdació dels cònjuges Rossell i Oller a la seva filla Francesca muller de Josep Juncosa2 juny 1772Castelló i Guasch, Josepcastellà
1773 Capítols matrimonials Josep Òdena (l’Espluga) amb Florentina Rossell Vernet (Prades)2 juny 1773Marsal i Llenas, Joancatalà
1775 Francesc Rossell venda peça de terra a Pau Llobregat28 agost 1775Alba i Molins, Salvadorcastellà
1775 Francesc Rossell venda peça de terra a Mateu Juncosa28 agost 1775Alba i Molins, Salvadorcastellà
1775 Pare i fill Roig habitants del mas d’en Lluch venda peça de terra a Josep Aixalà31 desembre 1775Sans, Francesccatalà
1775 Josep Aixalà encàrrec censal relacionat compra peça de terra a Roig del mas d’en Lluch31 desembre 1775Sans, Francesccatalà
1776 Venda casa Prades a Francesc Rossell27 maig 1776Batellas, Marccatalà
1776 Francesc Rossell encarregament censal per compra de casa27 maig 1776Batellas, Marccastellà
1777 Cònjuges Vidal i Rossell presa de possessió diversos béns immobles8 maig 1777Marsal i Llenas, Joancatalà
1777 Inventari dels béns dels pubills Joan i Jaume Agustí27 agost 1777Hortet i Oliver, Joan Paucatalà
1778 Francesca Rossell àpoca per arrendament a Miquel Macip29 març 1778Castelló i Guasch, Josepcatalà
1780 Autoritats de Prades venda farraginal a Francesc Rosselló1 febrer 1780Marsal i Llenas, Joancatalà
1781 Mateu Oller venda terra a Josep Febrer4 juny 1781Alba i Molins, Salvadorcastellà
1782 Cònjuges Vidal Rossell poders a causídic de Reus23 agost 1782Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1785 Francesc Rossell debitori a veí de Vilaseca27 agost 1785Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1787 Capítols matrimonials Bonaventura Rossell Vernet (Prades) i Rosa Roig Isern (Samuntà)12 agost 1787Batellas, Marccatalà
1789 Rossell vídua i fill venda freginal dins la vila de Prades a Josep Fort21 gener 1789Alba i Molins, Salvadorcastellà
1790 Ventura Rossell venda terra a Joan Queralt27 agost 1790Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1793 Bonaventura Rossell venda part de casa a Pau Oliver16 juny 1793Alba i Molins, Salvadorcastellà
1797 Cònjuges Queraltó Rossell confessió de capbreu al prevere Ramon Dalmau19 març 1797Marsal i Llenas, Joancatalà
1801 Vidua de Bonaventura Rossell venda tros a carta de gràcia a Pau Cendrós8 febrer 1801Estivill i Revull, Francesccatalà
1833 Venda tros a la Febró per Joan Queraltó Rossell24 setembre 1833De Rovira i Valldossera, Paucatalà