Cornudella

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1696 Desposori entre Francesc Moster vidu de Prades i Andreua Cases vídua natural de Conesa24 agost 1696català
1696 Desposori Josep Moster (Prades) amb Marta Vernet (Cornudella)24 agost 1696català
1720 Desposori Llorenç Pallejà (Cornudella) amb Agna-Maria Òdena Macip (Prades)4 febrer 1720català
1730 Mateu Casals encàrrec censal en favor d’Anton Nogués4 març 1730llatí
1730 Pagesos de Siurana venda peça terra a Mateu Casals natural de Prades habitant a Cornudella5 març 1730llatí
1730 Mateu Aixalà pagès de Prades debitori a pagès de Cornudella4 maig 1730llatí
1752 Testimonis rebuts a instància de Josep Lledó22 març 1752Meyà i Lloses, Francesccastellà
1753 Testimonis procés Lledó contra Segarra14 març 1753Meyà i Lloses, Francesccastellà
català
1763 sastre de Cornudella venda censal a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades28 juny 1763Alba i Molins, Salvadorcastellà
1764 Miquel Oliver encàrrec censal relacionat compra tros a Joan Domènech13 desembre 1764Sans, Francesccatalà
1764 Testament de Ramon Lleberia27 desembre 1764Sans, Francesccatalà
1764 Testament de Serafina Oller27 desembre 1764Sans, Francesccatalà
1764 Capítols matrimonials Josep Joanpere amb Maria Roca27 desembre 1764Sans¨, Francesccatalà
1764 Capítols matrimonials Pere-Josep Roca amb Maria Joanpere27 desembre 1764Sans, Francesccatalà
1765 Capítols matrimonials Francisco Piquer (Cornudella) amb Maria Pont (Prades)7 juny 1765Sans, Francesccatalà
1765 cònjuges de Prades Josa i Sobirosa venda bocí de terra a pagès d’Albarca3 desembre 1765Sans, Francesccatalà
1766 Josep Juncosa venda tros a Joan Casals10 gener 1766Sans, Francesccatalà
1766 Josep Romeu (Prades) venda peça de terra a Balenyà (Capafonts).11 març 1766Sans, Francesccatalà
1766 Debitori Andreu Vilà i Isidre Abelló a pagès de Poboleda18 març 1766Sans, Francesccatalà
1766 Pere-Joan Anglès venda tros a Joan Calderó4 maig 1766Sans, Francesccatalà
1766 Miquel Oliver rectificació preu d’un censal encarregat per Joan Domènech23 febrer 1767Sans, Francesccatalà
1767 Joan Roig venda corral a Francisco Roig4 setembre 1767Sans, Francesccatalà
1767 Josep Aixalà venda casa al carrer d’en Coll a Josep Cabrer29 desembre 1767Sans, Francesccastellà
1769 Pere-Josep Pàmies venda i creació censal a pagès de Siurana9 agost 1769Sans, Francesccatalà
1769 Notificació al batlle de Prades de l’apel•lació de Pere-Josep Pàmies en la causa que contra ell segueix Sebastià Cendrós4 setembre 1769Sans, Francesccastellà
1769 Pere Ferris venda tros a Francesc Rafel16 setembre 1769Meyà i Lloses, Francesccatalà
1769 Procura de Joan Casals a veí de Cornudella21 novembre 1769Sans, Francesccastellà
1769 Veïns de Cornudella venda terra a Magdalena muller de Joan Casals (de Prades)21 novembre 1769Sans, Francesccatalà
1770 Miquel Caselles venda bocí terra a Pere Casals6 maig 1770Sans, Francesccatalà
1770 Procura de Maria Roig muller de Bernat Pi26 setembre 1770Sans, Francesccastellà
1771 Josep Juncosa venda peça terra a Joan Estivill i muller3 febrer 1771Sans, Francesccatalà
1771 Cònjuges Estivill venda censal a carta de gràcia de redimir a Josep Juncosa Ferris3 febrer 1771Sans, Francesccatalà
1771 Desposori de Teresa Pibernat Pi amb Agustí Mas10 febrer 1771català
1772 Cònjuges Fort i Pont venda dret de redimir peça terra a veí de Cornudella8 gener 1772Sans, Francesccatalà
1772 fuster de la Morera venda censal a l’Hospital de pobres malalts de la vila de Prades26 febrer 1772Sans, Francesccatalà
1772 cònjuges Domènech i Rubió venda peça de terra a pagès de Cornudella17 abril 1772Sans, Francesccatalà
1772 Pere-Josep Pàmies venda tros de terra a Joan Domènech5 maig 1772Sans, Francesccatalà
1772 Pere-Joan Besora venda tros de terra a Joan-Baptista Juncosa9 maig 1772Sans, Francesccatalà
1772 Veïns de la Vilella Alta àpoca relacionada dot a Joan Domènech (Prades)31 maig 1772Sans, Francesccatalà
1772 Joan Domènech venda era a Miquel Caselles per complement dot31 maig 1772Sans, Francesccatalà
1772 Filles i muller de Pibernat venda peça terra a Joan Conesa pagès de Prades26 juliol 1772Sans, Francesccatalà
1772 Capítols matrimonials Pere Martorell (de Vilanova de Prades) amb Francisca Conesa (de Prades)24 setembre 1772Sans, Francesccatalà
1773 Capítols matrimonials Miquel Parrot Molins amb Paula Josa Just16 maig 1773Sans, Francesccatalà
1773 Pagès a mestre de cases de Cornudella concessió obres corral al camí de Sant Antoni de la vila de Prades23 maig 1773Sans, Francesccatalà
1773 Maria muller de Bernat Pi apoderament a Josep Parrot relacionat causa pia4 setembre 1773Sans, Francesccastellà
1774 Capítols matrimonials Salvador Pere (de Rojals) amb Tecla Calderó Moragues vídua de Joan Besora17 febrer 1774Sans, Francesccatalà
1775 Josep Aixalà encàrrec censal relacionat compra peça de terra a Roig del mas d’en Lluch31 desembre 1775Sans, Francesccatalà
1775 Pare i fill Roig habitants del mas d’en Lluch venda peça de terra a Josep Aixalà31 desembre 1775Sans, Francesccatalà
1781 Venda peça de terra a Bonaventura Anglès6 desembre 1781Mas i Duran, Gabriel
1797 pagès de Capafonts venda pati a Josep Bonet mestre de cases natural de Prades habitant a Capafonts21 abril 1797Estivill i Revull, Francesccatalà
... més resultats