1772 Joan Gual fundació missa resada

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 9 de novembre 1772. DOTACIÓ FUNDACIONAL. Joan Gual, pagès de la vila de Prades, en atenció que el seu pare, Francesc Gual, en el seu darrer testament que féu I signà en poder de l'Escrivania Comuna de l'esmentada vila als 17 d'agost de 1768, disposà que seguida la seva mort s'instituís I fundés una missa resada perpètua a celebrar per la Reverent Comunitat de Rector I Preveres de Prades a celebrar el dia de la seva mort o el més immediat possible a aquest, amb la caritat de sis sous, I per fer aquesta missa perpètua dota dita Fundació amb deu lliures mb, quantitat que Jacint Roig (rector I prevere), I els preveres I beneficiats Joan Conesa, Pau Casals, Joan Febré i Francisco Gras, tots membres I en nom de dita Reverent Comunitat, confessen haver rebut de l'expressat Joan Gual. Són testimonis mossèn Pere Nogué, clergue, I Josep Casals, pagès, els dos de Prades. Tots els sobre dits signen personalment aquesta escriptura.

FONT. AHT : FN d'Ulldemolins : Alba i Molins, Salvador : Manual 1772, full 199 revers; català.