1772 Cònjuges Febrer Calderó gendre i filla àpoca dot a Joan Casals Gras i mare

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 28 de novembre 1772. ÀPOCA DOT. Els cònjuges Pau Febrer i Maria Calderó, juntament amb Josep Casals i Maria-Clara Febrer (gendre i filla, respectivament d’aquells), tots pagesos i veïns de Prades, reconeixen a Magdalena Gras vídua i Joan Casals Gras, mare i fill, del mateix ofici i veïnat, al temps que mare i germà del dit Josep Casals, haver rebut la quantitat de deu lliures mb, tota aquella peça de terra campa plantada de castanyers i d’aproximadament un jornal d’extensió situada al present terme, en la partida del Montagudell, i diverses peces de roba, tot d’acord amb allò promès als cònjuges Josep Casals i Maria-Clara Febrer en els capítols matrimonials fets i signats el 22 de setembre de 1765, en poder de Francesc Sans notari de Cornudella. Hom reconeix haver rebut les dites deu lliures en diners al comptat, i la roba i esmentada peça de terra tal i com fou pactat en dits capítols matrimonials. Foren testimonis el reverent Joan Febrer, prevere, i Josep Juncosa, pagès, ambdós veïns de la vila de Prades. Dels dits atorgants, Pau Febrer i Josep Casals signaren de pròpia mà, mentre que per les dites Maria Calderó i Maria-Clara Febrer, que digueren no saber escriure, de sa voluntat signà el primer de dits testimonis.

FONT. AHT : FN d'Ulldemolins : Alba i Molins, Salvador : Manual 1772, full 231; castellà.