1771 Jeroni i Paula Juncosa venda terra a Isidre Abelló

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 30 de març 1771. VENDA TERRA. Jeroni i Paula Juncosa, pare i filla de la vila de Prades, per a expedició dels seus negocis venen a Isidre Abelló, pagès de la mateixa vila, carta de redimir mitjançant, tota aquella peça de terra d’uns quatre jornals d’extensió situada al terme de dita vila i en la partida dels Clos, que és part d’una altra peça de terra de major tinguda, franca de tot cens i domini; la peça de terra ara venuda afronta a l’est amb el camí del Molinet, al sud i ponent amb restants terres dels venedors, i al nord amb terres de Rafel Gras; amb pacte que dit comprador no pugui ser expulsat de dita terra fins fetes dues collites de blat, “y que cada any se resquita durant lo empeño de tres lliuras deu sous”. El preu d’aquesta venda són setanta lliures barceloneses. Són testimonis Francesc Rossell, sabater, i Ramon Pareta, ambdós de la vila de Prades, el primer dels quals signa per dits contraents.

FONT. AHT : FN de Reus, capsa 531 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1769-1771, full 16/1771; castellà.