1770 Cònjuges Josa Sobirosa venda dret redimir terra a Josep Aixalà

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

24 de maig 1770. VENDA DE TERRA. Els cònjuges de Prades Joan-Anton Josa i Florentina Subirosa, venen a favor de Josep Aixalà i Nogué, pagès de la mateixa vila, pel preu de quaranta lliures, tot el dret de redimir i recobrar de dit Aixalà aquella peça de terra, plantada de castanyers, d’uns dos jornals d’extensió, situada a Prades, partida del Montagudell, que pel preu de seixanta lliures li tenien venuda a carta de gràcia (el dia primer d’abril de 1766, amb acte en poder de Francesc Meyà). La peça de terra venuda afronta a l’est amb Rafel Gras, al sud el barranc de la font de la Guineu, a l’oest amb dits venedors, i al nord amb Joan-Baptista Anglès. Acte del dia 24 de maig de 1779, en poder de Francesc Meyà, notari de Cornudella, i registrat a la Comptadoria d’Hipoteques de Montblanc el dia dos de juliol del mateix any.

FONT INDIRECTA. AHT: Comptadoria d’Hipoteques de Montblanc, top. 5 : manual 1770, full 387 revers.