1681 Perdó amb concòrdia de Salvador a Jover

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, [data::1681-07-30|30 de juliol 1681]]. CONCÒRDIA. Dídac (“Diego”) Salvador, pagès de Prades, perdona i absol a Antoni Jover, manescal de la mateixa vila, absent, per la escopetada que aquest i un altre company seu li feren el mes de maig de 1679 a la masia de dit Salvador, situada al terme de Siurana, la qual posà en perill la seva vida, així “com de tots qualsevols altres agravis y inquinies que fins vui pot haver fets y perpetrats”, i demana a totes les autoritats judicials la retirada i cancel·lació de totes les accions civils o criminals interposades o interposables en contra de dit Jover, amb pacte i condició, emperò, que dit Jover, al llarg del següent mes d’agost, pagui 18 lliures per compte de dit Salvador a Francesc Balló, botiguer de draps d’Alcover, cinc sous a Pere Brocà, notari i col·lector de la Reverent Comunitat de Preveres de la vila de Reus, i vuit diners a la senyora Alguer de dita vila de Reus, portant-li els corresponents rebuts al llarg del dit mes d’agost, i també que li hagi de fer rebut de 30 lliures que li prometé donar en els Capítols Matrimonials quan es casà amb la seva neboda. En cas que aquestes condicions no es compleixin ordena que aquest acte no tingui cap valor. Són testimonis Josep Roig i Francesc Roig, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; català.