Cerca semàntica

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca
Cerca

Edita la consulta Mostra el codi incrustat

La consulta [[Categoria:Documents]] [[Cognom::Gras]] va ser resposta per SMWSQLStore3 en 0.0273 segons.


Resultats 51 – 94    (Anterior 50 | Següent 50)   (20 | 50 | 100 | 250 | 500)   (JSON | CSV | RSS | RDF)
 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1774 Àpoca de la Reverent Comunitat de Preveres de Prades a Josep Aixalà per lluïció nou censals28 gener 1774Alba i Molins, Salvadorcastellà
1774 Joan Casals i mare àpoca per dot28 gener 1774Alba i Molins, Salvadorcastellà
1774 Preveres Prades àpoca a Joan Casals per lluïció censal1 febrer 1774Alba i Molins, Salvadorcastellà
1774 Cònjuges Casals Roig venda censal a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades1 febrer 1774Alba i Molins, Salvadorcastellà
1774 Juncosa pare i filla venda tros a Josep Abelló12 agost 1774Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1775 Comunitat de Preveres de Prades lluició censals a Domènec Bonet10 març 1775Alba i Molins, Salvadorcastellà
1775 Autoritats de Prades obligació pagament censal de preu 231 lliures creat l’any 17085 maig 1775Hortet i Oliver, Joan Paucatalà
1776 Preveres de Prades àpoca per lluïció censal a pagès de l’Espluga de Francolí6 agost 1776Marsal i Llenas, Joancatalà
1776 Capítols matrimonials Joan Bonet Varrà amb Teresa Anglès Aldomar18 desembre 1776Alba i Molins, Salvadorcatalà
1777 Cònjuges Vidal i Rossell presa de possessió diversos béns immobles8 maig 1777Marsal i Llenas, Joancatalà
1777 Josep Febrer fundació aniversaris i absoltes per l’ànima del reverent Joan Febrer23 juliol 1777Alba i Molins, Salvadorcatalà
1777 Inventari dels béns dels pubills Joan i Jaume Agustí27 agost 1777Hortet i Oliver, Joan Paucatalà
1778 Reverent Comunitat de Preveres de Prades venda pati a Anton Casals4 abril 1778Marsal i Llenas, Joancatalà
1779 Pere Ferris venda pati i terra a Joan-Baptista Pissarro8 febrer 1779Alba i Molins, Salvadorcastellà
1779 Capítols matrimonials entre Baptista Jaucet Casellas i Maria Roig Gras20 febrer 1779Alba i Molins, Salvadorcatalà
1779 Capítols matrimonials Baptista Jaucet Caselles amb Maria Roig Gras20 febrer 1779Alba i Molins, Salvadorcatalà
1779 Veïns de Prades venda censal a confraria de la vila27 febrer 1779Alba i Molins, Salvadorcastellà
1779 Comunitat de Preveres de Prades venda pati a Josep Aixalà14 setembre 1779Marsal i Llenas, Joancatalà
1779 Josep Aixalà venda censal a Comunitat Preveres de Prades14 setembre 1779Marsal i Llenas, Joancatalà
1779 Reverent Comunitat de Preveres de Prades venda pati a Josep Aixalà14 setembre 1779Marsal i Llenas, Joancatalà
1779 Venda pati Comunitat de Preveres a vídua Anglès29 desembre 1779Marsal i Llenas, Joancatalà
1781 Josep Llanes venda terra a Reverent Comunitat de Preveres de Prades12 juliol 1781Alba i Molins, Salvadorcastellà
1781 Cònjuges Fort i Pont venda terra a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades12 juliol 1781Alba i Molins, Salvadorcastellà
1781 Josep Lleberia venda terra a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades12 juliol 1781Alba i Molins, Salvadorcastellà
1781 Casals pare i fill venda terra a Reverent Comunitat de Preveres de Prades12 juliol 1781Alba i Molins, Salvadorcastellà
1781 Familiars Juncosa venda terra a Josep Febrer5 desembre 1781Alba i Molins, Salvadorcastellà
1784 Paula Juncosa i mare venda terra a Pere Joanpere24 setembre 1784Mas i Duran, Gabriel
1786 Sebastià Martorell venda censal en favor de la marmessoria del difunt Pau Casals prevere15 maig 1786Alba i Molins, Salvadorcastellà
1786 Fundació aniversaris i absolta general per l’ànima del difunt Pau Casals prevere15 maig 1786Alba i Molins, Salvadorcatalà
1787 Apel·lació de Josep Roig a Josep Aixalà batlle de Prades5 febrer 1787Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1788 Àpoca de la Reverent Comunitat de Preveres de Prades als cònjuges Bonet i Bonet7 març 1788Alba i Molins, Salvadorcastellà
1788 Testament de Magdalena Gras Macip vídua de Josep Casals10 juliol 1788Alba i Molins, Salvadorcatalà
1788 Pare i fill Jaucet venda censal a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades7 desembre 1788Alba i Molins, Salvadorcastellà
1788 Marmessors del reverent Pau Casals fundació per l’ànima del dit difunt7 desembre 1788Alba i Molins, Salvadorcatalà
1788 Pare i fill Besora creació i venda censal en favor de la Reverent Comunitat de Preveres de Prades7 desembre 1788Alba i Molins, Salvadorcastellà
1788 Comunitat de Preveres de Prades ratificació venda pati a pare i fill Besora7 desembre 1788Alba i Molins, Salvadorcastellà
1789 Àpoca per lluïció censals de la Reverent Comunitat de Preveres de Prades a Joan Bonet31 març 1789Alba i Molins, Salvadorcastellà
1789 Cònjuges Martorell i Juncosa venda censal a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades31 març 1789Alba i Molins, Salvadorcastellà
1789 Cònjuges Pibernat i Baltasar venda censal a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades31 març 1789Alba i Molins, Salvadorcastellà
1789 Àpoca de la Reverent Comunitat de Preveres de Prades al reverent Joan Pinyó rector de Montblanc12 setembre 1789Alba i Molins, Salvadorcastellà
1789 Reverent Comunitat de Preveres de Prades àpoca per lluïció censals a Ajuntament i Junta de Propis15 setembre 1789Alba i Molins, Salvadorcastellà
1790 Reverent Comunitat de Preveres de Prades àpoca a l’Ajuntament i Junta de Propis1 febrer 1790Alba i Molins, Salvadorcastellà
1790 Reverent Comunitat de Preveres de Prades àpoca lluïció censal a pare i fill Roig17 febrer 1790Alba i Molins, Salvadorcastellà
1791 Anton Moragues venda censal a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades27 agost 1791Alba i Molins, Salvadorcastellà