1765 Àpoca Reverent Comunitat de Preveres de Prades a ferrer de la Morera en lluïció censal

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 25 de setembre 1765. ÀPOCA. Àpoca de Francesc [“Francisco”) Gras, en qualitat de bosser de la Reverent Comunitat de Preveres de la vila de Prades, per 15 lliures que són en lluïció d’un censal mort ja creat d’aquest preu i 9 sous de pensió anual, pagades de mans de Carles Cavaller, ferrer de la Morera, que Josep Oller, pagès de dit poble, pagava tots els anys, el dia 2 de setembre, a la dita reverent comunitat. Dit Gras signa de la seva pròpia mà.

FONT. AHT: FN de Cornudella : Sans, Francesc : Manual 1764-1765, full 137; català.